จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service


Menu
  ร้านเครื่องเสียงดีที่สุด
     
 
Head Unit
 
Navigator
 
Sub Woofer
 
Speaker
 
Amplifier
 
Pre Amp
 
Capacitor
 
Bassbox
 
Crossover
 
Tweeter
  Damp
  ชุดสายคุณภาพสูง
 
OEM (สินค้าตรงรุ่นรถ )
 
หน้ากาก DVD
 
จอเพดาน
  กล้องหน้า-หลัง
  Other
     
     
  รูปแบบตู้สูตรคำนวน
  จูนเสียงหลากสไตล์
     
  บัญชีโอนเงิน
  แผนที่ติดต่อ
  info@makerace.com
     
  Gallery
     
  สมัครงาน

 

แดมป์เต็มระบบ

ราคาพิเศษ! เริ่มต้นแผ่นละ 590-


 
   

Prism Damping PDA10

  • DAMP OUT NOISE FOR SUPERIOR SOUND! PDA10 SPECIFICALLY DESIGNED FOR INTERIOR PANELS AND AROUND SPEAKERSReduces vibration/wind noisedamping 
    materialMADE IN RUSSIA

   
 
   

Status Damping Calmness

Speaker Panel Will Reduce Vibration and Distortion of your speaker

It will improve your speaker sound quality

- Sound Absorbtion

- Reduce noise Interference

- Enhance audio system sound quality

   
   
   
   
   
   
   
 

เกี่ยวกับการแดมป์

ปัจจัยสำคัญในการฟังเพลง ทั้งภายในบ้านหรือภายในรถยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของสภาพห้องและ ความสงัดของห้องฟัง หากภายในห้องฟังมีเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกซ้อนต่างๆ นอกจากจะทำให้การฟังเพลงไม่ได้อรรถรสแล้ว ความไม่สงัดของห้องโดยสารสงัดยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารของรถยนต์ด้วยแล้ว ประเด็นเหล่านี้ เป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการบั่นทอนความน่าฟังและคุณภาพเสียงโดยรวมของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ อย่างคาดไม่ถึง

การแดมป์ (Damping) เป็นปฏิบัติการเชิงกล ที่มักถูกมองข้ามจากลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ เนื่องจากแนวคิดของผู้บริโภคหรือเจ้าของรถที่นำรถยนต์ของตนมาติดตั้ง ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับอุปกรณ์หลักของระบบอาทิ วิทยุ ปรีแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ ลำโพง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การนำไปใช้งาน แล้ว ถ้าไม่ใช่นักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอะคูสติกหรือเข้าใจเรื่องความสงัดของห้องโดยสารแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญ กับการใช้งานแผ่นแดมป์ หรือลืมไปเลยว่ายังมีวัสุดประเภทนี้ให้เลือกสรรใช้งาน

แดมป์  (Damp) นั้นสำคัญอย่างไร

    ปัจจัยสำคัญในการฟังเพลง ทั้งภายในบ้านหรือภายในรถยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของสภาพห้องและ ความสงัดของห้องฟัง หากภายในห้องฟังมีเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกซ้อนต่างๆ นอกจากจะทำให้การฟังเพลงไม่ได้อรรถรสแล้ว ความไม่สงัดของห้องโดยสารสงัดยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารของรถยนต์ด้วยแล้ว ประเด็นเหล่านี้ เป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการบั่นทอนความน่าฟังและคุณภาพเสียงโดยรวมของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ อย่างคาดไม่ถึง

การแดมป์ (Damping) เป็นปฏิบัติการเชิงกล ที่มักถูกมองข้ามจากลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ เนื่องจากแนวคิดของผู้บริโภคหรือเจ้าของรถที่นำรถยนต์ของตนมาติดตั้ง ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับอุปกรณ์หลักของระบบอาทิ วิทยุ ปรีแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ ลำโพง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การนำไปใช้งาน แล้ว ถ้าไม่ใช่นักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอะคูสติกหรือเข้าใจเรื่องความสงัดของห้องโดยสารแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญ กับการใช้งานแผ่นแดมป์ หรือลืมไปเลยว่ายังมีวัสุดประเภทนี้ให้เลือกสรรใช้งาน

แดมป์  (Damp) นั้นสำคัญไฉน

       ปัจจัยสำคัญในการฟังเพลง ทั้งภายในบ้านหรือภายในรถยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของสภาพห้องและ ความสงัดของห้องฟัง หากภายในห้องฟังมีเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกซ้อนต่างๆ นอกจากจะทำให้การฟังเพลงไม่ได้อรรถรสแล้ว ความไม่สงัดของห้องโดยสารสงัดยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารของรถยนต์ด้วยแล้ว ประเด็นเหล่านี้ เป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการบั่นทอนความน่าฟังและคุณภาพเสียงโดยรวมของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ อย่างคาดไม่ถึง

       การแดมป์  (Damping) ห้องโดยสาร เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม จากการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก มีข้อพิสูจน์ว่า การแดมป์ห้องโดยสารสามารถช่วยสร้างความสงัดภายในห้องโดยสารให้เกิดขึ้น ได้ นำไปสู่การเพิ่มอรรถรสการฟังเพลง

ปัจจัยที่บั่นทอนคุณภาพเสียง

ปัจจัยที่บั่นทอนคุณภาพเสียง ของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีการติดตั้งใช้งานจริงภายในรถยนต์ จะมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก การรบกวนในแง่มุมต่างๆ ประกอบด้วย

    * การสั่นกระพือของชิ้นส่วนโครงสร้างของห้องโดยสาร
    * การเร็ดลอดเข้ามาของเสียงลม เสียงเครื่องยนต์ ตามช่องตะเข็บหรือชอกชิ้นส่วนตัวถังรถ
    * การรบกวนอันเนื่องจากเสียงยางบดถนน หรือ เสียงก้อนหินกระทบซุ้มล้อ
จากต้นตอปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไข หากต้องการให้สภาพห้องโดยสารมีความสงัดและสมบูรณ์เพียงพอต่อการฟังเสียงเพลง หรือเสียงจากระบบเครื่องเสียงรถยนต์ได้อย่างมีอรรถรส
แนวทางการแก้ไขปัญหา

     การแก้ไขปัญหาต่างข้างต้น มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่ไม่ว่าจะใช้วสีใดก็ตามเป้าหมายของการดำเนินการคือ การสร้างความสงัดให้เกิดขึ้นในห้องโดยสาร โดยพยายามลดการรบกวนจากต้นตอของปัญหาให้มากที่สุด

      วิธีการที่นิยมใช้กัน มีตั้งแต่การใช้สารประเภทฟลินท์โค้ท หรือสีลดเสียบรบกวนทางใต้ท้องรถ ซุ้มล้อ และวิธีการใช้แผ่นแดมป์เพื่อลดการรบกวน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตแผ่นแดมป์ มีการพัฒนาไปมาก ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานแผ่นแดมป์ได้ตามระดับราคา ตามงบประมาณที่มี และนอกจากนั้น แผ่นแดมป์ยุคใหม่ยังได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการไขปัญหา แต่ละปัญหาได้อย่างงมีประสิทธิภาพสูงุสด

ตัวอย่างวิธีการแดมป์บานประตู

        การแดมป์ประตู เป็นการสร้างห้องลำโพงให้เกิดขึ้นภายในรถ ป้องกันเสียงจากภายนอกเข้าตัวรถ และกันเสียงจากในรถออกไป และช่วยให้เสียงลำโพงกระชับขึ้นครับ การแดมป์ประตูมีอยู่ 2 แบบ คือ 1.แดมป์ที่บานประตูด้านใน คือการแดมป์กันกระพรือ ไม่ได้ช่วยเรื่องเสียงมากมายนัก 2.แดมป์ด้านแผงประตู จะช่วยเรื่องเสียงและความเงียบให้เกิดขึ้นภายในรถครับ
ส่วนยี่ห้อแดมป์ ผมแนะนำเป็น DLS ครับ เพราะ 1.มีความนุ่มช่วยให้เสียงกระชับ 2.ลอกออกได้(ในกรณีมีการเซอร์วิสประตู เช่น กลอน เซนทรัสล็อก ) ไม่ฉีกขาด 3.ไม่มีกลิ่นยางมะตอย
ส่วนเรื่องแดมป์พื่น ก็สำคัญครับ แต่ในเบืองต้น แค่ประตูก่อนดีกว่า เพราะการแดมป์พื่น ถามว่าไม่มีได้ไหม..  ได้ครับ ก็แล้วแต่งบประมาณด้วย
ส่วนแดมป์กี่แผ่น แนะนำว่า แผ่นเดียวก็พอแล้วครับ จะแดมป์ 2/3 สิ้นเปลื่องมากเกินไปครับ 1 แผ่นก็ประมาณ 2 กิโลแล้วครับ ถ้าแดมป์หนามากพวกแผงประตูจะมีการปิดไม่สนิทเปล่า ๆ

ข้อมูลจากคุณ Champz ( www.vigochampclub.com )

 

 

       
       
       
       
       
MAKERACE SOUND ติดตั้งได้ทุกรุ่น
ALFA ROMEO

AUDI
AUSTIN [MINI]
BENTLEY
BMW
VOLVO
SKODA

CHEVROLET


CHRYSLER

CITROEN

DAEWOO

DAIHATSU

VOLKSWAGEN


SEAT


DODGE


FERRARI


FIAT


FORD


HOLDEN

TOYOTA


SAAB


HONDA


HYUNDAI


ISUZU


JAGUAR


JEEP

SUZUKI


ROVER


KIA


LAMBORGHINI


LAND ROVER


LEXUS


MASERATI

SUBARU


ROLLS-ROYCE


MAZDA


MERCEDES-BENZ


MG


MITSUBISHI


NISSAN


SSANGYONG
 


OPEL


PEUGEOT


PONTIAC


PORSCHE


PROTON

SMART