จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service
ความสำคัญของตู้ซับวูฟเฟอร์
-ถ้าได้พื้นที่เหมาะสมจะทำให้ซับวูฟเฟอร์ใช้งานได้อย่างเ็ต็มประสิทธิืภาพ
-กรณีใช้พื้นที่ไม่ได้ตามปริมาตรที่ถูกต้องจะทำให้ซับวูฟเฟอร์ใช้กำัลังอัดไม่เต็มประสิทธิภาพ
มีอายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจเสียหายในที่สุด

 

รถเก๋ง 4 ประตู
   
       
   
รถเก๋ง 5 ประตู รถกระบะแค็บ

 

   
รถกระบะ 4 ประตู รถ SUV

 

 

   
รถตู้ รถ VAN
 
   
รถติดแก๊ส ตู้ซับสำเร็จรูป
 
   
   
   
  สำหรับท่านที่นำสินค้ามาเอง Makerace Sound บริการออกแบบตู้ แผงซาวด์รอบคัน
รับประกันความสวยงามถูกใจแน่นอน
ดีไซน์สวย ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์
ติดตั้งเร็วและปราณีต
เดินสายไฟเต็มระบบ ใช้สายไฟเส้นใหญ่
เซ็ตระบบเสียงพร้อมใช้งาน
สอนเทคนิคการตั้งค่าระบบต่างๆก่อนใช้งานจริง