จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service


  ร้านเครื่องเสียงดีที่สุด

 

Pioneer DEH-X1750UB

เครื่องเสียงรถยนต์เล่น CD/MP3/WMA รุ่นใหม่ล่าสุด 2015
ช่องต่อ USB,AUX-in ด้านหน้า และระบบ MIXTRAX


- เครื่องเสียงรถยนต์ CD/MP3
- ภาคขยายในตัวเครื่อง กำลังขับ 50 วัตต์ x4
- ช่องต่อ USB ด้านหน้าเครื่อง
- ฟังก์ชั่น USB MTP เล่นไฟล์จากแอนดรอยด์โฟน เวอร์ชั่น 4.0
- ช่องต่อ Line Output ระดับ สัญญาณ 2 โวลท์
- ภาครับวิทยุ FM/MW/SW ซินธิไซธ์ความไวสูง
- ช่องต่อ AUX Input แบบ Mini Stereo หน้าเครื่อง
- ฟังก์ชั่น Sound Retriever
- ฟังก์ขั่น MIXTRAX