จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service


  ร้านเครื่องเสียงดีที่สุด


Screen Size / Aspect Ratio7'' W/ 16: 9
ResolutionWVGA(800x480)
LED BacklightYes
Touch Panel OperationYes
Background Picture and Video5BGP,2BGV
Spectrum AnalyzerYes
Motorized DisplayYes
Selected Angle SettingYes
Last Angle MemoryYes