จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service


  ร้านเครื่องเสียงดีที่สุด

 

 
วิทยุ/ซีดี ติดรถยนต์ ไพโอเนียร์ DEH-S1050UB
ภาคขยายในตัวเครื่อง กำลังขับ 50 วัตต์ x 4
ภาครับวิทยุ FM/MW/SW ซินธิไซธ์ความไวสูง
รองรับการเล่นแผ่นอ็อพติคัลดิสก์ CD/MP3/WMA
ช่องต่อ USB High speed 2.0 ที่ด้านหน้าเครื่อง
รองรับการเล่นไฟล์เพลง MP3/WMA/WAV
ฟังก์ชั่น USB MTP เล่นไฟล์จาก Smart Phone แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.0 
ช่องต่อ AUX Input แบบ Mini Stereo ที่หน้าเครื่อง
ฟังก์ชั่น Sound Retriever คืนคุณภาพเสียงที่ถูกบีบอัด
ปรีเอาท์ 1 ชุด เลือกปรับเป็น Low Pass ได้
รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้ากากถอดเก็บได้.