จำนวนคนเข้าเว็บ
stat tracker for tumblrFree Service


  ร้านเครื่องเสียงดีที่สุด


JVC KD-R489

เครื่องเสียงรถยนต์ Digital มีช่องต่อ AUX Input/ USB ด้านหน้าเครื่อง รีโมทคอนโทรลไร้สาย รองรับ iPod/iPhone/Android รุ่นใหม่ล่าสุด 2017


- MOS-FET 50W x 4
- การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์โดยตรง (Mono Lch)
- AUDIO MODE และ AUTO MODE ของ Android*1

การเล่นข้อมูลสื่อ:
- WAV / MP3 / WMA / FLACอุปกรณ์ปรับสัญญาณการประมวลผลแบบดิจิตอล
- การเล่นข้อมูลสื่อ: WAV / MP3 / WMA / FLAC
- ช่องต่อ AUX (ด้านหน้า)
- EQ พาราเมตริก 3 ย่านความถี่
- EQ 12 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- อุปกรณ์ขยายสัญญาณการติดตามแบบดิจิตอล
- สัญญาณ 2.5V และระดับซับวูฟเฟอร์ก่อนเอาท์พุต
- รีโมทไร้สาย (ติดตั้งอยู่แล้ว)
- รีโมทที่พวงมาลัยพร้อมใช้งาน
- จอภาพแบบถอดออกได้
- 1 AUTO MODE ของ Android (เวอร์ชั่น 4.1 ขึ้นไป) จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชั่น JVC Music Play